Headlines
A+ A A-

Το Ηράκλειο ΟΑΑ παίζει «Μίνι Μπάσκετ» στο τουρνουά του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Έτοιμο να συμμετάσχει στο 9ο τουρνουά Μίνι μπάσκετ του Δήμου Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), το οποιο πραγματοποιείται με τη συνεργασία της ΕΚΑΣΚ και την υποστήριξη της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ είναι το Ηράκλειο ΟΑΑ. Η ομάδα μας φέτος θα αγωνιστεί στο τουρνουά με δύο τμήματα Μίνι και ένα Προμίνι, με στόχο τα παιδιά μας να πάρουν αγωνιστική εμπειρία αλλά να ευχαριστηθούν, παίζοντας μπάσκετ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Ηράκλειο ΟΑΑ έχει… παράδοση στο τουρνουά του Δήμου, μιας και για 32 χρόνια τα τμήματα υποδομής δηλώνουν «παρών» στις αγωνιστικές δραστηριότητες του Δήμου Ηρακλείου.  

 Δείτε την προκήρυξη του 9ου τουρνουά  μίνι  μπάσκετ 2021:

 

«          ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   9ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΜΙΝΙ  ΜΠΑΣΚΕΤ 2021                     

 

 

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,

με την  50/2020  και την 56 /2021 αποφάσεις του Δ.Σ. , εγκρίνει  την διοργάνωση και διεξαγωγή                                                                                                    του 9ου  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ 2021 για αγόρια και κορίτσια , που διοργανώνει με την συνεργασία της ΑΑΗ-ΑΕ-ΟΤΑ και της  ΕΚΑΣΚ.  

με σκοπό την άθληση  την ψυχαγωγία, την χαρά, το παιχνίδι των παιδιών και την ενίσχυση της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των διαγωνιζομένων των σωματείων                                                                                     

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

·       με πρόεδρο :    τον BΑΡΔΑΒΑ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ   Αντιδήμαρχος   &μέλος Δ.Σ.  ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

·       και μέλη :         τον  ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ             αντιπρόεδρο Δ.Σ.  ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

·                               τον  ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ     μέλος Δ.Σ.  ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

·                               τον  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟ                μέλος Δ.Σ.  ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

·                               την  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                μέλος Δ.Σ.  ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Έργο της είναι :

Η φροντίδα για εφαρμογή και τήρηση της προκήρυξης αυτής

Η έγκριση Δηλώσεων συμμετοχής  και των καταστάσεων συμμετοχής των ομάδων και των δικαιολογητικών αυτών.  

 

Άρθρο 2Ο : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Υπηρεσιακά  στελέχη  Δήμου Ηρακλείου

ΤΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  

ΚΑΒΟΥΣΑΝΟ ΓΙΩΡΓΟ

ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ    

Έργο της είναι :

Η επιλογή του συστήματος αγώνων  και η κλήρωση αυτών                                                                 

Η εκδίκαση ενστάσεων και η επιβολή ποινών.

Η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή του προγράμματος 

                                                                         

Ο ορισμός  διαιτητών-κριτών των αγώνων θα  γίνεται από τους αντίστοιχους συνδέσμους.

Ο ορισμός  ιατρών των αγώνων θα προκύψει μετα την κατάθεση προσφορών των ενδιαφερομένων ιατρών 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΟΜΑΔΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ-  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ-                 

Στους αγώνες μπορούν να συμμετέχουν  σωματεία, δύναμης ΕΚΑΣΚ , με τελική έγκριση της οργανωτικής επιτροπής

Κάθε σωματείο ,   λαμβάνει μέρος με μια ομάδα  η δυο ομάδες σε κάθε κατηγορία εφ όσον το επιτρέπουν οι συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων

Κάθε αθλητής-τρια  λαμβάνει μέρος σε  μια  μόνο κατηγορία

Αθλητής-τρια μικρότερης ηλικίας  μπορεί να λάβει μέρος σε μεγαλύτερη κατηγορία , εφ όσο δεν συμμετέχει στη κατηγορία του

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                ΗΛΙΚΙΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ          Α                                                              2009   -2010

ΑΓΟΡΙΑ          Β                                                              2011   -και μικρότεροι      

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ       Γ                                                                  2008   -και  μικρότερες

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ                

Το αθλητικό σωματείο   που επιθυμεί να συμμετάσχει στους αγώνες πρέπει: εμπρόθεσμα να υποβάλει την δήλωση συμμετοχής   και κατάσταση  συμμετοχής   ανά κατηγορία- ομάδα στο γραφείο του συντονιστή του τουρνουά ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΥ    

Αντίγραφο της δήλωσης, με αριθ πρωτ ΔΟΠΑΦΜΑΗ, κατατίθεται ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ στη γραμματεία του αγώνα  και περιλαμβάνει:

Την υπεύθυνη δήλωση του προέδρου και του γραμματέα του αθλητικού σωματείου,  ότι έλαβαν γνώση  του περιεχομένου  της προκήρυξης  και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα ,   

Την ή τις κατηγορίες που συμμετέχουν .

Τον ορισμό  εκπροσώπου –ενός ή δύο ή τριών   ατόμων της κάθε  ομάδας   

Ονοματεπώνυμο και τηλ  επικοινωνίας  του προπονητή                

Αντίγραφο της κατάστασης με αριθ πρωτ ΔΟΠΑΦΜΑΗ,   κατατίθεται ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ στη γραμματεία του αγώνα  και περιλαμβάνει

Την βεβαίωση ότι οι αναγραφόμενοι στην κατάσταση συμμετοχής (μικρότερος αριθμός / ανά ομάδα- 12  ΔΩΔΕΚΑ -, μεγαλύτερος αριθμός / ανά ομάδα-20 ΕΙΚΟΣΙ -)    ανήκουν ως αθλητές στον αθλητικό σύλλογο   το οποίο θα βεβαιώνουν προς τούτο ο πρόεδρος και ο γραμματέας του αθλητικού σωματείου,

Πλήρη στοιχεία και ημερομηνία γέννησης αθλητή  και ΑΜΚ

Σε καμία περίπτωση  δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή αθλητή –τριας που δεν αναφέρεται στην κατάσταση.

Η συμμετοχή των αθλητών –τριών θα βεβαιώνεται με  ,ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ του αθλητή  από την ΕΟΚ  θα κατατίθεται στην  γραμματεία των αγώνων  για τους αθλητές –τριες που θα αγωνισθούν και θα ελέγχονται από τους διαιτητές κ την γραμματεία του αγώνα .

Τα έντυπα της δήλωσης συμμετοχής και της κατάστασης συμμετοχής  σφραγίζονται κατά τα νόμιμα, θα διατίθενται από το γραφείο αθλητισμού του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

                Οι δηλώσεις συμμετοχής και καταστάσεις- συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι την ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11/2021  και  ώρα13.30 στο γραφείο 

                αθλητισμού  του  ΔΟΠΑΦΜΑΗ Ν  Ξυλούρη & Π Φούμη –Πατέλες ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΑΠΚΗ    Tηλ:  2810215085  

                Η  κλήρωση   θα πραγματοποιηθεί την ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11/2021  και  ώρα14.00    

                Το τουρνουά θα διεξαχθεί  το χρονικό διάστημα ΝΟΕΜΒΡΙΟ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2021

              

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ανάλογα με τη συμμετοχή των ομάδων ανά κατηγορία  , 

η τεχνική Επιτροπή θα αποφασίσει το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων και θα καταρτίσει το ανάλογο πρόγραμμα κατά κατηγορία   

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:    Οι ομάδες αγωνίζονται 5Χ5  

ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ :  6αρα για την Α και Γ κατηγορία και 5αρα για την Β κατηγορία

ΥΨΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ :  3,05 για όλες τις κατηγορίες 

1 . οι  ομάδες  πρέπει  να  παρουσιάσουν  τουλάχιστον  10 αθλητές έτοιμους να  αγωνιστούν   και  μέχρι δώδεκα 12

     η κάθε ομάδα ξεκινάει με 5 αθλητές στο α.οκτάλεπτο και στο β οκτάλεπτο ξεκινάει με 5 νέους αθλητές                 

2 . διάρκεια  αγώνα  τέσσερα  (4)  οκταλεπτα  καθαρού  χρόνου 

3 . διάλειμμα  μεταξύ των  οκταλεπτων  3  λεπτά  

4 . διάρκεια  κάθε επίθεσης 24   δεύτερα (όχι 14 δευτ)

5.  ταιμ  άουτ  ένα (1)  για κάθε ομάδα  στο τέταρτο  οκταλεπτο. 

6 . μέχρι  και το  τρίτο  οκταλεπτο  πρέπει  να  έχουν  αγωνιστεί  όλοι   οι αθλητές που έχουν δηλωθεί στο    φύλλο αγώνα   

     και βρίσκονται στο γήπεδο, και  να  έχουν  αγωνιστεί  τουλάχιστον  1 και μέχρι 3  οκταλεπτα ,                                                                                                                      

7.  αλλαγές  επιτρέπονται  μόνο  στο  τέταρτο  οκταλεπτο, εκτός  ειδικών περιπτώσεων  τραυματισμός  αθλητή  κλπ   

8.  σε ισόπαλο αποτέλεσμα  δίνεται 3λεπτη παράταση επιτρέπονται αλλαγές , ταιμ  άουτ  ένα (1)  για κάθε ομάδα  

Όλοι οι προπονητές που θα συμμετέχουν θα πρέπει να κατέχουν  κάρτα προπονητή σε ισχύ 

Επιτρέπεται μόνο άμυνα ΜΑΝ-ΤΟ-ΜΑΝ  στην απλή της μορφή στο πίσω γήπεδο                                           

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο :  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στους αγώνες ΔΕΝ  θα ισχύσει βαθμολογία , θα καταγράφεται σκορ κατά τη διάρκεια του αγώνα 

Μηδενίζεται η ομάδα που αδικαιολόγητα δεν εμφανιστεί την καθορισμένη ώρα στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνιστεί.

Σε περίπτωση που για σοβαρό λόγο ομάδα δεν εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο , ο λόγος αυτός θα εξεταστεί από την τεχνική επιτροπή μόνο εάν έχει εμπρόθεσμα ( πριν τον αγώνα ) ενημερωθεί το γραφείο αθλητισμού του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  και ο διαιτητής του αγώνα ώστε να γίνει σχετική αναφορά στο Φύλλο αγώνα.

Μηδενίζεται ομάδα (μετά από απόφαση της τεχνικής, επιτροπής ) που καταστεί υπαίτια από τον διαιτητή οριστικής διακοπής του αγώνα για οποιονδήποτε λόγο , ο οποίος περιγράφεται στο Φύλλο αγώνα και στην έκθεση του διαιτητή..

Αποβάλλεται αυτοδικαίως από την συνέχεια των αγώνων ομάδα που συγκεντρώνει 2 μηδενισμούς

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  : ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ:

Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν επίσημοι 2 διαιτητές και 2 κριτές ανά αγώνα  

Σε περίπτωση διακοπής αγώνα για οποιονδήποτε λόγο  ο  διαιτητής υποβάλει σχετική έκθεση μαζί με το Φύλλο αγώνα. 

Σε περίπτωση μη κάλυψης των αγώνων από τους διαιτητές κριτές λόγω οποιουδήποτε κωλύματος, είναι δυνατόν στους αγώνες να εκτελέσουν την αντίστοιχη υπηρεσία , εθελοντικά και αμισθί, προπονητές του αθλήματος που κατέχουν κάρτα προπονητή

 

AΡΘΡΟ 9Ο:  ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ-   ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.-ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλουμένων στο τουρνουά είναι η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Η παρουσία ιατρού στους αγώνες πιστοποιείται από τον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα  ο οποίος υποχρεούται να μην ξεκινήσει ή να διακόψει τον αγώνα εάν δεν υπάρχει ιατρός.

Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου (αθλούμενου ή διαιτητή ) κατά την διάρκεια ενός αγώνα , προκύψουν στην συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, ο διοργανωτής   ΔΟΠΑΦΜΑΗ, ουδεμία ευθύνη φέρει.

Η είσοδος στις εγκαταστάσεις διεξαγωγής των αγώνων του Τουρνουά, θα γίνεται σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχου Covid-19 και για τη διαχείριση κρουσμάτων στον αθλητισμό, της Γ.Γ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο :  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.

Θα χρησιμοποιηθούν  τα κλειστά γυμναστήρια  ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΒΑΚ-2 ΑΟΡΑΚΙΑ,ΔΑΠΚΗ

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα  κλειστά γυμναστήρια του Δήμου Ηρακλείου ή όμορων Δήμων Ημέρες αγώνων : όλες οι μέρες της βδομάδας

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ

Πέραν των αναφερομένων στα άρθρα της παρούσης υποχρεώσεων των ομάδων για συμμετοχή στο τουρνουά , οι ομάδες για να αγωνιστούν υποχρεούνται:

1.Να προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο ,  να είναι έτοιμες να αγωνιστούν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα με 10 μέχρι 12 αθλητές- τριες   

2.Να φέρουν οι αθλητές κατάλληλη αθλητική περιβολή κατά την διάρκεια του αγώνα. 

3.Ο έλεγχος και η τήρηση των παραπάνω είναι ευθύνη των διαιτητών κ των σημειωτών

υπεύθυνοι του αγώνα, ορίζονται οι εκπρόσωποι των ομάδων ( ένας από κάθε ομάδα ) που ευρίσκονται στο γήπεδο , οι  δύο διαιτητές , οι δύο κριτές  και ο ιατρός  , αναγράφονται και υπογράφουν στο Φ.Α  και οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα , επιλύεται από αυτούς κατ αρμοδιότητα

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

Με ευθύνη του Α διαιτητή , συντάσσεται φύλλο αγώνα  από τους κριτές  που προσκομίζουν αυτό , στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των αθλητών ,προπονητών, συνοδών, ιατρού   διαιτητών  και κριτών (σημειωτή –χρονομέτρη ) και φέρει τις  ανάλογες  υπογραφές 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Επιτρέπεται να υποβληθούν ενστάσεις μόνο για περιπτώσεις κακής συμμετοχής και πλαστοπροσωπίας.

Καταγράφονται στο Φύλλο αγώνα και εκδικάζονται από την Τεχνική επιτροπή Οπωσδήποτε πριν τους αγώνες της επόμενης αγωνιστικής και αφού προηγουμένως εντός 48 ωρών από την ώρα λήξης του συγκεκριμένου αγώνα , εφ όσο υπάρξει έγγραφη υποστήριξη από πλευράς ενιστάμενου στο γραφείο του συντονιστή τουρνουά.

Σε περίπτωση ένστασης σε βάρος αθλητή για οποιονδήποτε λόγο , την ευθύνη προσκόμισης στοιχείων έχει η ενιστάμενη ομάδα 

Ενστάσεις για κακή διαιτησία δεν θα γίνονται δεκτές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 :  ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πέραν του προπονητή και των αθλητών , στους πάγκους των ομάδων , δικαιούται να παρευρίσκεται ένας ή δύο  συνοδοί των  οποίων τα στοιχεία αναφέρονται στο Φ.Α..

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ρυθμίζεται από την οργανωτική επιτροπή του τουρνουά.

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝΩΝ                  

ΕΞΟΔΑ:

Ο Δημοτικός Οργανισμός θα καλύψει τα έξοδα διαιτησίας –κριτών (σημειωτών ,χρονομέτρων ) και ιατρών  μέχρι 120 αγώνες

Η δαπάνη αυτή θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΑΜΟΙΒΕΣ :         

                                                                                                                                                                                 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ        Α    

11. 00   €    

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ        Β   

11. 00   €

κριτές                     ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 

11. 00   €   

                               ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ                                            

11. 00   €

ΙΑΤΡΟΣ              

25. 00   €                                                                                                                                                  

Μείον τις νόμιμες κρατήσεις 

θα γίνουν μέχρι 120 αγώνες,  κόστος  κάθε αγώνα 69,00 € ,      ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 8.280,00 € .              

                                                            

15-6131.005 : τίτλος «Αμοιβές Ιατρών του μαζικού αθλητισμού.» 15-6131.003 : «Αμοιβές Διαιτητών του μαζικού αθλητισμού.» 15-6131.004 : «Αμοιβές Κριτών (σημειωτης, χρονομέτρης) του μαζικού αθλητισμού..»                                    

       αναλυτικά                                               

ΕΓΚΡΙΣΗ         ΔΙΑΘΕΣΗΣ       ΠΙΣΤΩΣΗΣ        ΔΑΠΑΝΩΝ 

                                           ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ –KΡΙΤΕΣ (σημειωτές-χρονομέτρες) ΙΑΤΡΟΙ

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΓΩΝΕΣ

ΑΜΟΙΒΗ

ΠΟΣΟ

1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  Α

120

11,00

1.320,00

2

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  Β

120

11,00

1.320,00

3

ΚΡΙΤΗΣ   σημειωτής

120

11,00

1.320,00

4

ΚΡΙΤΗΣ   χρονομέτρης

120

11,00

1.320,00

5

ΙΑΤΡΟΣ

120

25,00

3.000,00

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

8.280,00

 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΗ συμμετοχή κάθε  σωματείου  επιβαρύνεται με παράβολο  20,00  € για  την συμμετοχή κάθε μόνο μίας ομάδας ανά κατηγορία  και με  30,00  € επιπλέον για  την συμμετοχή κάθε  δεύτερης  ομάδας ανά κατηγορία του ίδιου σωματείου,  για την οποία υποβάλλει  δήλωση συμμετοχής    και κατάσταση  συμμετοχής των αθλητών ανά κατηγορία-ομάδα 

Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τράπεζα  υπέρ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  και αποδεικνύεται με το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης , το οποίο προσκομίζεται μέχρι την ημέρα κλήρωσης των αγώνων στο γραφείο  αθλητισμού του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ομάδα η οποία δεν καταβάλει το παράβολο και δεν προσκομίσει το σχετικό αποδεικτικό εξαιρείται της κλήρωσης και αποκλείεται από τους αγώνες

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο ΕΠΑΘΛΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

Σε όλους τους συμμετέχοντες περίπου 600 παιδιά    θα απονεμηθούν πλακέτες στους συμμετέχοντες συλλόγους-  και   σ όλα τα παιδιά  μετάλλια ,αναμνηστικά μπλουζάκια , και διπλώματα               

κωδικός  15-6472.001   τίτλος     Προμήθεια αθλητικών ειδών (φανέλες ,παπούτσια κλπ) και 

κωδικός  15-6433.003   τίτλος     Προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών για αθλοθέτηση. 

Για τους παραπάνω  2 κωδικούς το συνολικό ποσό θα  είναι  ,μέχρι του ποσού των 3.680,00 €   

 

Τα έπαθλα και οι απονομές θα αποδοθούν σε ειδική τελετή λήξης που θα διοργανώσει ο Δημοτικός Οργανισμός ο οποίος θα επιβαρυνθεί με την σχετική δαπάνη από τον προϋπολογισμό 2021   

 

ΑΡΘΡΟ 17 :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά για την καταλληλόλητά και την κατάσταση των χώρων που θα διεξαχθεί  το ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ  ΜΠΑΣΚΕΤ 2021 και αναγνωρίζεται από τους φορείς που συμμετέχουν στο Τουρνουά, καθώς και τους συμμετέχοντες αθλητές, ότι η συμμετοχή τους μπορεί να εμπεριέχει κινδύνους, ατυχήματος, τραυματισμού, κλοπής ή ζημιάς.

Επιπλέον θα συμφωνούν και θα συμμορφώνονται με τις εύλογες οδηγίες των διοργανωτών του Τουρνουά κατά την διάρκεια του.

Οι   συμμετέχοντες φορείς και οι αθλητές αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν ότι ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανά πάσα στιγμή έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή φορέων ή αθλητών στο   ΤΟΥΡΝΟΥΑ για οποιοδήποτε λόγο ή / και αν δεν συμμορφώνονται με τη παρούσα προκήρυξη ή με τις οδηγίες των επιτροπών ή των εκπροσώπων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Οι  συμμετέχοντες φορείς και οι αθλητές αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι προκειμένου να συμμετέχουν στο  ΤΟΥΡΝΟΥΑ πρέπει να παρέχουν προσωπικά δεδομένα στο ΔΟΠΑΦΜΑΗ. (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός ,ηλικία ΑΜΚΑ) και γνωρίζουν και κατανοούν ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ΔΟΠΑΦΜΑΗ για την Διαχείριση του ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς και οι αθλητές συμφωνούν και αποδέχονται πιθανή παρουσία τους σε φωτογραφίες ή video  από τους αγώνες που θα δημοσιεύονται από τον οργανισμό ή συνεργάτες του στο διαδίκτυο  στην τηλεόραση ή στις εφημερίδες. 

Η παρούσα  προκήρυξη 3 σελίδες  17 άρθρα  εισήχθη για συζήτηση στο Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ,  από το οποίο εγκρίθηκε με την 56/2021 αριθμό απόφαση».

                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                          

 

back to top